За нас \ История
   Фирма Текосис е създадена през 1991г. от 4-ма инженери, имащи дългогодишен опит като научни сътрудници към Научно-изследователския сектор на ТУ - Варна и като университетски преподаватели към катедтри Съобщителна техника, Радиотехника и Автоматизация на производството. Богатият им опит в разработването на изделия за телекомуникациите ( по специални поръчки на КПД), както и изделия за Военно-морския флот със сертификати по военните нормали определя и насоките в дейността на фирмата.

   През годините фирмата има внедрени значителен брой разработки, някои от които са изредени по-долу:
 • Автоматичен телексен маршрутизатор към система KLB5, внедрен в Ръководство на Въздушното Движение – Варна - 1992г.;

 • Фирмата е разработила и внедрила първата в страната цифрова автоматична телефонна централа през 1992г. в ЖП Секция гр. Дългопол, която до сега работи без регистриран отказ;

 • Система за контрол и диагностика на абонатни линии, внедрена в селищните централи на ТРД- Варна, Пловдив,Сливен и Видин - 1993г.;

 • Гъвкави транзитни мултиплексори за многовариантно пренасочване на аналоговите преносвателни системи в страната за нуждите на СПДО – 1994г.;

 • Национална информационна система за телекомуникационни системи и връзки (NRTC) за ползване от Специализирано Поделение Далекосъобщителни Обекти (СПДО) – 1995г.;

 • Съгласуващи комплекти за поддържане дуплексни телефонни линии към цифрови селищни автоматични телефонни централи SIEMENS и ERICSSON – внедрени в БТК ЕАД, ТВД- Албена и Каварна – 1996г. ;

 • Цифрова учрежденска АТЦ МОДЕКС до 200 порта – 1999г.;

 • 2 Мbps цифрова преносвателна система по медно-кабелна линия София-Кремиковци-Ботевград - "Булгаргаз" - ЕАД;

 • Информационна система с 3 дву-мегабитни E1 порта с AD конвертори с Е&М сигнализация към САТЦ “AXE” ERICSSON и “EWSD” - SIEMENS , внедрени в - БТК ЕАД, ТРД-Ямбол и СТТС – София – 2001г.;

 • Билинг система за мобилна мрежа - по поръчка на American Wireless Liberia Inc. – 2002г.;

 • Системи за детайлизирано таксуване на телефонни разговори внедрени в: "БНБ" - София, АЕЦ Козлудуй, "ТЕРЕМ" ЕАД - Варна и в над 200 хотела в к.к. Зл.пясъци, к.к. “Константин и Елена”,к.к Слънчев бряг, Бургас, Созопол и др.

   От 2002г. Текосис има изключително успешно партньорство с фирма Мултиплекс ЕАД – София, което се изразява в съвместни разработки и внедрявания на различни телекомуникационни изделия.

   В последните години успешно реализираме проекти по поръчка на немската фирма Nikka Research Deutschland GmbH.
↑ горе ↑